Rodzaje dofinansowań z Programu Czyste Powietrze w Małopolsce

 

Dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze w Małopolsce obejmuje koszty, takie jak:

  • Demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel, kocioł na biomasę) poniżej 5 klasy, a także innych źródeł: piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny, które są zainstalowane na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • Zakup i montaż w istniejących i nowych budynkach: kotłów na paliwa stałe (ekoprojekt), węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami,
  • Docieplenie przegród zewnętrznych budynku: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie,
  • Docieplenie przegród wewnętrznych budynku: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi,
  • Wymiana i montaż stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieranych, drzwi zewnętrznych/garażowych,
  • Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi,
  • Zakup i montaż w istniejących i nowych budynkach instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych (tylko w formie pożyczki),
  • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła,
  • Przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia: wykonanie audytu energetycznego budynku, wykonanie branżowej dokumentacji projektowej, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

domy z papieru