Dofinansowania

grupa logotypów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu rozwój firmy w zakresie instalacji fotowoltaicznych poprzez utworzenie 1 etatu do momentu złożenia wniosku o płatność końcową
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 1 miejsca pracy, rozwój 1 istniejącego przedsiębiorstwa.