Program Czyste Powietrze – na czym polega i co należy zrobić, by móc z niego skorzystać?

dom

Na czym polega Program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze zakłada wymianę starych pieców na ekologiczne kotły 5 klasy oraz termomodernizację domów jednorodzinnych. Cele programu to przede wszystkim efektywniejsze zarządzanie energią, poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska. Działania te pozwolą także zaoszczędzić i wzmocnić domowy budżet. Dotację lub pożyczkę może otrzymać osoba fizyczna, która jest właścicielem lub posiada zgodę na budowę domu jednorodzinnego.

Dofinansowanie można uzyskać między innymi na:

  • wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
  • ocieplenie przegród budynku;
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
  • instalację odnawialnych źródeł energii;
  • montaż rekuperacji z odzyskiem ciepła

 

Co zrobić, by otrzymać dofinansowanie lub pożyczkę?

By przystąpić do programu, pobierz formularz wraz z załącznikami i instrukcjami oraz regulamin naboru, a następnie wypełnij i odeślij wniosek. Pamiętaj o wytycznych i wymaganych dokumentach. Niezbędne informacje znajdziesz na stronie właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po wstępnej weryfikacji odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz umowę, po podpisaniu której odbędzie się kolejna wizyta przedstawiciela WFOŚiGW, mająca na celu potwierdzenie przedsięwzięcia. Po ostatecznej, pozytywnej weryfikacji nastąpi rozliczenie i wypłacenie środków.
Program Czyste Powietrze ma potrwać do 2029 roku. Budżet, jaki obejmuje przedsięwzięcie to 103 mld złotych do wykorzystania na wymianę lub zakup wraz z montażem źródeł ciepła oraz termomodernizację. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł, minimalny – 7 tys. zł.