Instalacje wod-kan - Kraków

instalacja

Instalacja wod-kan to układ połączonych ze sobą przewodów oraz urządzeń z jednej strony doprowadzających wodę, a z drugiej odprowadzających ścieki z budynku mieszkalnego lub usługowego. Instalacje wodno-kanalizacyjne łączą takie pomieszczenia jak kuchnia, łazienki czy toalety, a także odpowiadają za pozbywanie się z domu skroplin lub odprowadzanie wody opadowej.

Nasza firma zajmuje się dopasowywaniem rozwiązań oraz opracowywaniem sieci instalacji wod-kan. Świadczymy sprzedażowe usługi doradcze, a także zajmujemy się montażem instalacji u klienta. Dzięki specjalistycznej wiedzy z zakresu hydrauliki, obejmującej zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty, jesteśmy w stanie proponować innowacyjne rozwiązania oraz prowadzić obsługę serwisową na najwyższym poziomie. Posiadamy specjalistyczną wiedze nie tylko z zakresu hydrauliki, w naszej ofercie znajdują się również usługi z zakresu wykorzystania potencjału energii odnawialnej, tj. na przykłady: pompy ciepła. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków w instalacji wod-kan

Jeśli podłączenie instalacji wod-kan do zewnętrznej sieci nie jest możliwe, zanieczyszczenia muszą zostać unieszkodliwiane w inny sposób. Ścieki bytowo-gospodarcze mogą być przekazywane do przydomowej oczyszczalni ścieków, która działa w oparciu o naturalne procesy biologiczne. Nasza firma zajmuje się montażem takich oczyszczalni oraz podłączeniem ich do instalacji kanalizacyjnej wewnątrz domu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla osób mieszkających na terenie o małej gęstości zaludnienia, na którym nieopłacalne byłoby doprowadzanie sieci kanalizacyjnej do każdego gospodarstwa z osobna. Instalacja działa w oparciu o bardzo intensywne, naturalne procesy rozkładu ścieków bytowych na proste i nieszkodliwe związki mineralne. Następnie, unieszkodliwione ścieki mogą być odprowadzane do gruntu, rzek lub rowów melioracyjnych bez szkody dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców okolicy.