Kotłownie Gazowe Małopolska

kocioł

Rodzaje kotłów gazowych

​Najpopularniejsze kotłownie gazowe w domach jednorodzinnych, to kotłownie zawierające wiszące kotły gazowe. Takie urządzenia zajmuje bardzo mało miejsca, dzięki czemu taki kocioł gazowy możemy umieszczać nie tylko w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu, ale również w kuchni czy łazience. Drugim rodzajem kotłów gazowych są kotły stojące, które zazwyczaj mają żeliwne wymienniki co powoduję, że są ciężkie, ale za to ich bardzo dużym atutem jest trwałość. Takie kotły są przeważnie wielkości pralki lub zmywarki. Jeżeli chodzi o miejsce jakie jest potrzebne do zainstalowania kotła gazowego, to nie ma jakiś specjalnych zaleceń, wystarczającym jest aby mieć swobodny dostęp do urządzenia tzn. musimy mieć możliwość swobodnego zdjęcia obudowy i wykonania przyłącza rur np. w kotłach wiszących szczeliny boczne powinny być szerokości 1,5-2,5 cm, natomiast po spodem szczelina powinna być ok 25 cm.

 

Kotłownia gazowa wymagania

Wymagania dotyczące kotłowni zostały określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także w normie PN-87/B-02411. Kotłownie gazowe zostały podzielone na na dwa rodzaje w zależności od mocy cieplnej: do 60 kW i od 60 kw do 2000 kW. W domkach jednorodzinnych zazwyczaj są montowane kotły o mocy cieplnej do 60 kW, w tej grupie kotłów wyróżniamy 2 rodzaje: kotły do 25 kW, które możemy montować np. w łazienkach i kotły o mocy od 25 do 60 kW, które muszą być montowane w specjalnych pomieszczeniach.
Wymagania dotyczące kotłowni gazowych o mocy cieplnej do 25 kW:

  • Usytuowanie kotła powinno być możliwie centralne w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń
  • Kocioł może być umieszczony w piwnicy budynku lub na poziomie ogrzewanych pomieszczeń
  • Skład paliwa może być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł.
  • Podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinna być wykonana z materiałów niepalnych
  • Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne
  • Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego
  • Nie wolno bezpośrednio łączyć instalacji wodociągowej z instalacją centralnego ogrzewania
  • Pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł powinno mieć oświetlenie sztuczne. Zalecane jest również oświetlenie naturalne
  • Popiół i żużel należy gromadzić w metalowych pojemnikach, które powinny być codziennie opróżniane.

Kotłownie o mocy cieplnej od 25 kW powinny spełniać szereg dodatkowych wymagań. Gwarancję bezpiecznego montażu kotła gazowego spełniającego wszystkie wymagania zagwarantuje Państwu skorzystanie z Naszej oferty. Jesteśmy profesjonalną firmą zajmującą się instalacją kotłowni gazowych na terenie Małopolski.